מכירת / קניית אגס

מקורו בפרס

הצע הצעת מכרהצע הצעת רכש