מכירת / קניית אנונה

מוצא אמריקאי

הצע הצעת מכרהצע הצעת רכש