מכירת / קניית אפרסק לבן מסוג ספטמבר סנואו

אפרסק בגודל ממוצע 75 מ"מ קוטר

הצע הצעת מכרהצע הצעת רכש