מכירת / קניית זית

מקורו בארצות הים התיכון ומשמש בעיקר ליצור שמן זית שמיוחסות לו מעלות תזונתיות ורפואיות.

הצע הצעת מכרהצע הצעת רכש