מכירת / קניית פיטאיה צהובה

הצע הצעת מכרהצע הצעת רכש