מכירת / קניית צימוקים יפניים

עץ הצימוקים היפני - הפרי מבשיל בנובמבר ודומה בטעמו לשילוב בין צימוק לחרוב. הנתונים נמסרו ע"י משתלת ולך המגדלת ומשווקת את עץ הפרי.

הצע הצעת מכרהצע הצעת רכש