מכירת / קניית קנה סוכר

קנה הסוכר ממנו מפיקים את הסוכר, פשוט לקלף וללעוס כמו ממתק.

הצע הצעת מכרהצע הצעת רכש